RSPB
Print page

Head of Fundraising and Communications - Wales

Reference number: kCeEp-7

Location: Cardiff or Bangor

Hoffech chi rôl arweiniol mewn codi arian a chyfathrebu i helpu achub natur yng Nghymru? Rydym yn chwilio am unigolyn dylanwadol â phrofiad o faterion cyhoeddus a/neu godi arian i ymuno â Thîm Arwain RSPB Cymru.

Fel rhywun sydd wedi arfer gweithio o'i ben a'i bastwn ei hun, fe fyddwch chi'n mwynhau datblygu pobl, timau a phartneriaethau i greu cefnogaeth ar gyfer adfer byd natur a gwaith yr RSPB. Bydd y rôl newydd hon yn arwain timau o staff sy'n gweithio ledled Cymru ar godi arian, ar eiriolaeth ariannu, cyfathrebu, ymgyrchu, ar brofiad ymwelwyr, marchnata cyrchfannau, ymgysylltu â phobl, plant a phobl ifainc, gwirfoddoli ac ym maes addysg.

Mi ydych chi'n arweinydd profiadol, credadwy sy'n gallu gweithio ar y cyd â chymheiriaid i helpu i lywio cyfeiriad strategol yr RSPB wrth godi arian a chyfathrebu ledled y DU, ac yn gallu mynegi gofynion gweithredu yng Nghymru yn glir i gydweithwyr y tu allan i Gymru. Byddwch yn gallu ysbrydoli timau i gwrdd â thargedau uchelgeisiol am godi arian, cyfathrebu ac ymgysylltu â phobl yng nghyd-destun safonau rheoleiddio a diogelu uchel. Mae bod yn rhugl yn y Gymraeg yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd hon.

Would you relish playing a leadership role in fundraising and communications to help save nature in Wales? We are looking for an influential public affairs and/or fundraising professional to join our senior leadership team in RSPB Cymru.

A proactive self starter, you will enjoy developing people and partnerships to build support for natures' recovery and the RSPB. This new role will lead teams of staff working across Wales, working in fundraising, funding advocacy, communications, campaigns, visitor experience, destination marketing, engagement, youth, volunteering and education.

You will be experienced, credible leader who can work collaboratively with peers to help shape RSPB's strategic direction in fundraising and communications across the UK, and clearly articulate the requirements of the Welsh operating environment to colleagues outside Wales. You will be able to inspire teams to meet ambitious fundraising, communications and engagement targets in the context of high regulatory and safeguarding standards. Fluency in Welsh is highly desirable for this role.

Applications are invited in either Welsh or English - A Welsh version of the application form is available as a download in the Application Details section below and the English version is available as a download in the Equal Opportunities section below.

Salary starting at

£48,848 to £56,989 per annum

Hours & contract information

Hours: Full time
Contract: Permanent

Closing date: 18 November 2019
Interview date: 29 November 2019

How to apply

Our job information pack and accompanying role profile tell you all about the key result areas and the skills and experience needed for the role. Please make sure you include reference number kCeEp-7 on your application.

Role Profile (Word 209Kb, requires Microsoft Word)

Job information pack (PDF 1049Kb, requires Adobe Reader)

Application details (Word 54Kb, requires Microsoft Word)

Equal opportunities form (Word 31Kb, requires Microsoft Word)

This role is covered by the Rehabilitation of Offenders Act. You will be asked to declare unspent convictions and cautions at offer of employment stage.

Who to contact

For questions about this post
Katie-Jo Luxton
katie-jo.luxton@rspb.org.uk

Send application details to
Karen Harvey
karen.harvey@rspb.org.uk