RSPB
Print page

Treuliwch noson yn y gwyllt ar Ynys Echni, Caerdydd

Last modified: 25 July 2017

Flat Holm Sleepout

Image: Samuel Whitfield

Mwynhewch antur ddirgel a chysgwch yn y gwyllt fel rhan o Gysgu Dan y Sêr yr RSPB Am y bumed flwyddyn yn olynol, bydd plant a theuluoedd ledled Cymru yn gwersyllu yn eu sachau cysgu ac yn casglu o amgylch y tân wrth iddynt dreulio noson o dan y sêr a dod yn nes at natur.

Ar nos Sadwrn 29 Gorffennaf, bydd digwyddiad Cysgu Dan y Sêr arbennig iawn yn cael ei chynnal ar Ynys Echni yn Nghaerdydd3. Mae teuluoedd yn cael eu gwahodd i dreulio noson wyllt ar yr ynys diolch i brosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd2 RSPB Cymru, sy’n cael ei hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr ac mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd a Buglife Cymru.

Wedi’u hamgylchynu gan Aber yr Afon Hafren, gall teuluoedd fwynhau golygfeydd arbennig o Gaerdydd a’r arfordir, darganfod trysorau naturiol yr ynys ar saffari arfordirol, chwilio am chwilod, cyfri’r sêr, tostio malws melys a mwynhau gwyliau gwersylla hollol unigryw.

Meddai Rheolwr Project Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd, Carolyn Robertson: “Os ydych yn blentyn neu’n oedolyn mae noson dan y sêr yn amser perffaith i fwynhau antur wyllt. Rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu cynnig y profiad hwn i deuluoedd ac rwy’n siŵr y bydd yn noson fythgofiadwy ac yn gyfle i ddysgu mwy am ryfeddodau bywyd gwyllt Ynys Echni. O’r adar môr sy’n gwneud eu cartref yno a hanesion a chwedlau’r ynys - nid oes unman tebyg.”

Rhaid archebu lle ymlaen llaw, gyda thocynnau i oedolion sy’n aelodau o’r RSPB yn costio £25, £30 i oedolion nad ydynt yn aelodau, £10 i blant sy’n aelodau o’r RSPB a £15 i blant nad ydynt yn aelodau. Mae pob tocyn yn cynnwys croesi’n ôl a blaen i’r ynys, y ffioedd glanio, ffioedd gwersylla a’r holl weithgareddau tywys3. I archebu lle, ewch i’r wefan yma.

Mae Cysgu Dan y Sêr yn rhan o ymgyrch Rhoi Cartref i Fyd Natur yr RSPB, sy’n gweithio i ysbrydoli pawb i wneud eu rhan dros fyd natur. Mae Rohan - dylunydd a chyflenwr dillad ac esgidiau awyr agored - yn cefnogi Cysgu Dan y Sêr yr RSPB unwaith eto eleni, a disgwylir i dros 11,000 o deuluoedd ledled y DU dreulio noson yn y gwyllt. 

Am ragor o wybodaeth a syniadau am sut y gallwch chi wneud y gorau o’ch cyfle i Gysgu Dan y Sêr, ewch i: www.rspb.org.uk/sleepout.

How you can help

Persecution is still causing the deaths of hundreds of birds of prey every year. A donation to our appeal will help us put these awe-inspiring birds back in the skies where they belong.