Latest news

Tuesday, 4 December 2018

The 2019 events programme is now available for download. More...

A Stage for Cardiff Bay's Wildlife at the National Eisteddfod 2018 - Llwyfan i Fywyd Gwyllt Bae Caerdydd yn Eisteddfod Genedlaethol 2018

Wednesday, 5 September 2018

This was a completely different Eisteddfod environment to the norm, and Cardiff University, in partnership with RSPB Cymru, saw a great opportunity in using the location of the Maes to bring something new to this year's festivities. Under the supervision of Dr Rob Thomas, Senior Lecturer at the University's School of Biosciences - and a familiar face to our RSPB talks held in Llandaff - free nature walks were held twice a day all week. Roedd amgylchedd yr Eisteddfod yn hollol wahanol i'r arfer, ac mewn partneriaeth gydag RSPB Cymru, fe welodd Prifysgol Caerdydd gyfle gwych i ddefnyddio lleoliad y Maes yn y Bae a chyflwyno rhywbeth newydd i'r ŵyl eleni. O dan arweiniad Dr Rob Thomas, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Biowyddorau'r Brifysgol - ac yn wyneb cyfarwydd i griw RSPB Caerdydd - cynhaliwyd teithiau cerdded natur am ddim ddwywaith y dydd trwy gydol yr wythnos. More...

Thursday, 29 March 2018

Would you like to join a Whatsapp group to share, discuss, chat or just show off your recent sightings instantly? More...

For more please visit our News pages.

Latest trip report

Male wigeon swimming

Sunday, 28 October 2018

As the light faded, starlings began to perch on the pylons at the Reserve, signalling the beginning of the spectacular starling murmurations which will begin over the next weeks at the Wetlands Centre. More...

For more please see our Trip reports page.