News

Monday, 7 June 2021

Exciting opportunity! Field Trip/Outdoor Meetings Organiser Cyfle cyffrous! Trefnydd Teithiau Maes/Cyfarfodydd Awyr Agored - Grŵp Lleol Caerdydd a'r Cylch

Exciting opportunity! Field Trip/Outdoor Meetings Organiser Cyfle cyffrous! Trefnydd Teithiau Maes/Cyfarfodydd Awyr Agored - Grŵp Lleol Caerdydd a'r Cylch

Do you like to inspire others about the birds and wildlife that can be found locally to you?Ydych chi'n hoffi ysbrydoli eraill am yr adar a'r bywyd gwyllt sydd i'w cael yn lleol i chi? More...

Thursday, 3 June 2021

Volunteers' Week

Volunteers' Week

A blog for RSPB Cymru by one of our committee membersBlog ar gyfer RSPB Cymru gan un o aelodau'r pwyllgor (fersiwn Gymraeg isod) More...

Wednesday, 23 December 2020

Retirement of Hugh Harrison

Retirement of Hugh Harrison

A huge thank you Hugh for all you have done over the years, and happy retirement! More...

Sunday, 1 November 2020

Double Celebration! / Dathliad Dwbl!

Double Celebration! / Dathliad Dwbl!

Happy Birthday to us! We, at the RSPB Cardiff & District Local Group, are celebrating our 47th birthday today and we are delighted to announce that one of our committee members has been awarded an RSPB Long Service Award. More...