News

Thursday, 29 March 2018

Calling all nature enthusiasts!

Would you like to join a Whatsapp group to share, discuss, chat or just show off your recent sightings instantly? If so, please send your name and mobile telephone number to angcardiff@yahoo.co.uk

The Cardiff RSPB Whatsapp Group can be whatever you'd like it to be - a place to share photos of your garden birds, to ask others for advice, to share information on sightings or even to discuss car share for field trips. It's a great place to socialise, to keep in touch and get to know other members of the Cardiff group. You don't even have to join in the chat, just watch from the sidelines and enjoy our nature community together. See you soon! *ping*

If you don't use Whatsapp, please feel free to send on anything you like to share to my email address and I'll post it in the group chat for others to see.

Note: Please be aware by joining the group that others will be able to see your mobile number.Yn galw pobl natur!

A hoffech chi ymuno â grŵp Whatsapp i rannu, trafod, sgwrsio neu frolio am yr hyn a welwch chi yn eich gardd ar unwaith? Os felly, anfonwch eich enw a'ch rhif ffôn symudol at angcardiff@yahoo.co.uk

Gall Grŵp Whatsapp RSPB Caerdydd fod yn beth bynnag yr hoffech chi ei fod - lle i rannu lluniau o adar yr ardd, i ofyn i eraill am gyngor, i rannu gwybodaeth ar leoliadau i weld adar ayyb neu hyd yn oed i drafod rhannu ceir ar gyfer teithiau maes. Ond yn bennaf, mae'n lle i gymdeithasu, cadw mewn cysylltiad a dod i adnabod aelodau eraill o grŵp Caerdydd. Nid oes rhaid i chi hyd yn oed ymuno â'r sgwrs, dim ond darllen a gweld y lluniau a mwynhau ein cymuned natur gyda'n gilydd. Welai chi'n fuan! *ping*

Os nad ydych yn defnyddio Whatsapp, mae croeso i chi yrru unrhyw beth yr hoffech ei rannu i fy nghyfeiriad e-bost ac mi rannai gyda gweddill y grŵp.

Nodwch: Byddwch yn ymwybodol trwy ymuno â'r grŵp y bydd eraill yn gallu gweld eich rhif ffôn symudol.

Angharad Jones