News

Monday, 29 June 2020

COVID-19 & our Group Newsletter / & ein Cylchlythyr chwarterol

At present, due to the continuing lockdown, we are only able to publish and distribute our quarterly Newsletter by email.

If you usually receive our Newsletter by post, we are aiming to be able to distribute back dated issues by post as soon as lockdown circumstances allow us to do so.

However, you may wish to help us to save postage costs and help the environment by receiving your issues of our Newsletter by email. To change over from the paper issue to our eco friendly electronic version, please contact the editor, and he will send out our very latest issue by email:

Huw Moody-Jones at huwmoodyjones@hotmail.com

Thank you for your support in these unusual times and please take care and keep safe.

Ar hyn o bryd, oherwydd y cyfnod cloi, mae ond yn bosib i ni gyhoeddi a dosbarthu ein Cylchlythyr chwarterol trwy e-bost yn unig.

Os ydych chi fel arfer yn derbyn ein Cylchlythyr trwy'r post, rydym yn anelu at allu dosbarthu rhifynnau wedi'u hôl-ddyddio trwy'r post cyn gynted ag y bydd amgylchiadau cloi yn caniatáu inni wneud hynny.

Fodd bynnag, efallai yr hoffech ein helpu i arbed costau postio a helpu'r amgylchedd trwy dderbyn ein Cylchlythyr trwy e-bost. I newid o rifyn papur i'n fersiwn electronig ecogyfeillgar, cysylltwch â'r golygydd, a bydd ef yn anfon ein rhifyn diweddaraf atoch chi trwy e-bost:
Huw Moody-Jones ar huwmoodyjones@hotmail.com

Diolch am eich cefnogaeth yn y cyfnod gofidus hwn a byddwch yn saff, byddwch yn iach.

Viv Jenkins