News

Friday, 26 June 2020

Covid-19 Update - June 2020. Diweddariad Covid-19 - Mehefin 2020

With the safety and well being of our members being of paramount importance, the RSPB has decided to cancel all indoor and outdoor meetings for 2020 for all Local Groups.

However, our Cardiff Local Group is still active so please continue to support us. Join our 200 Club and subscribe to our quarterly newsletter. Also follow us on Facebook, Twitter and our website.

The situation for 2021 will be reviewed in October, so please check our social media for further updates.

Thank you for your support and take care and stay safe.

Gyda diogelwch a lles ein haelodau yn bwysig iawn i ni, mae'r RSPB wedi penderfynu canslo pob cyfarfod dan do ac awyr agored ar gyfer 2020 ar gyfer pob Grŵp Lleol.

Fodd bynnag, mae ein Grŵp Lleol Caerdydd yn dal i fod yn weithredol felly parhewch i'n cefnogi. Ymunwch a'r '200 Club' a thanysgrifiwch i'n cylchlythyr chwarterol. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook, Twitter a'n gwefan.

Bydd y sefyllfa ar gyfer 2021 yn cael ei hadolygu ym mis Hydref, felly cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y newyddion diweddaraf.

Diolch am eich cefnogaeth a byddwch iach, byddwch saff.